Meghívó a közgyűlésre

Meghívó a Maccabi Vívó Atlétikai Club 2016. március 10-i közgyűlésére

Helye: 1061 Bp. Paulay Ede utca 1., Izraeli Kulturális Központ – (Teva terem)

Ideje: 2016. március 10. (csütörtök) 17:00 óra.

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés ugyanott lesz, 2016. március 10-én,17.30 órakor. Ez a megismételt közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes lesz, kivéve ha jogszabály vagy az alapszabály meghatározott létszámot vagy arányt mindenképpen előír a határozathoz.

Tisztelt Club Tagok!

Kérem, hogy a közgyűlésen minél nagyobb létszámban jelenjenek meg.

Napirend:

  1. levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és két, szavazat-számláló és a jegyzőkönyvet hitelesítő tag megválasztása
  2. a napirend elfogadása
  3. 2015. éves beszámolók ( szakmai, pénzügyi)
  4. 2016. éves tervek
  5. Felkészülés a 2017-es játékokra
  6. egyebek

Kérem, hogy ha valamelyik tagtárs, vagy az egyesület valamelyik szerve igényli a napirend valamilyen kiegészítését, akkor a meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított nyolc napon belül írásban jelezze az info@maccabi.hu címen, megindokolva a kiegészítést.

Budapest, 2016. 02.11.

Kőszegi Judit

Club Manager