Jossi Amrani nagykövet üzenete Jom Kipur alkalmából

 

Yom Kippur message of Ambassador Yossi Amrani

 

As the most sacred day in Jewish life, Yom Kippur, approaches, people in Israel and Jewish communities all over the world are engulfed by the greatness of the day, trembling as we face the moment of judgment.

The ten days of forgiveness are about to be over, reflection and deliberation over past year’s deeds, between one human to another, between the individual and the Almighty, allow us to look into our daily life, to look into our inner souls and hope to improve in the year to come, to do good, if not better.

On this day, brothers and sisters, people of Jewish religion and faith are united by the sanctity and might of the day, by the humility of soul searching and pride of Jewish identity and the revival of our people.

In synagogues, on many lips, in the privacy of the moment, the powerful words of the most touching of prayers of this day, reflection of our history and Jewish civilization will give voice to our wishes and prayers.

Yom Kippur is a day when community and private meet and still keep separate, respecting the greatness of the day. Prayers I heard as a child at home, those prayers, two of which I would like to share with you, will help me through the day, through my own soul searching and the emotions of past years occurrences, calling to “Open the Gate” as the day, the day our verdict is sealed, is great and powerful.

 

Jossi Amrani nagykövet üzenete Jom Kipur alkalmából

 

Ahogy a zsidó élet legszentebb napja a Jom Kipur közeledik, az embereket Izraelben és a zsidó közösségeket világszerte elnyeli a nap nagysága, és reszketve nézünk szembe az ítélet pillanatával.

A tíz bűnbánó nap végéhez közeledik. Az elmélkedés és mérlegelés az elmúlt év cselekedetei között, egyes emberek-, az egyén és a Mindenható között, lehetővé teszi számunkra, hogy megvizsgáljuk mindennapi életünket, lelkünket. Reméljük, az elkövetkező évben jót, sokkal jobbat fogunk cselekedni.

Ezen a napon a zsidó hit és vallás népe a nap szentsége és ereje, a lélekkutatás alázata, valamint a zsidó identitás és népünk ébredése iránt érzett büszkesége által egyesül.

A zsinagógákban, sokak ajkán, e meghitt pillanatban, a mai nap legmeghatóbb imáinak erőteljes szavai, történelemünk és a zsidó civilizáció tükröződése ad hangot kívánságainknak és fohászainknak.

Jom Kipur egy olyan nap, amikor a közösség és az egyének bár találkoznak, mégis távolságot tartanak egymástól, miközben tiszteletben tartják a nap nagyszerűségét. Azok közül az imák közül, amiket otthon gyermekként hallottam, kettőt szeretnék megosztani Önökkel. Ezek segíteni fognak nekem a nap folyamán abban, hogy megvizsgáljam a lelkiismeretem  az elmúlt év eseményein keresztül. Ezek az imák azt üzenik “Nyisd ki a kaput”, mert a nap, amikor ítéletünk bepecsételődik az Élet könyvébe, nagyszerű és hatalmas.

 

El Nora Alila, אל נורא עלילה

 

And U’Netana Tokef

 

Yom Kippur in Dohany Synagogue

Jom Kipur a Dohány utcai zsinagógában

 

 

May we be inscribed in the Book of Living.

Legyünk bepecsételődve az Élet Könyvébe!